Využití programu prevence pro klienty Saunia Thermal Resort

Klienti zdravotních pojišťoven mohou čerpat roční příspěvek z fondu prevence, každá pojišťovna má podmínky čerpání odlišné.

Více informací

blank

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 • Kondiční plavání
 • Regenerace a otužování v sauně

 

Dospělí ve věku 18–65 let příspěvek 500 Kč ročně

 

Zákazníci mohou získat příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu dlouhodobého charakteru v síti Saunia:

 

 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“

 

Uplatnění příspěvku lze pouze, pokud se jedná o pravidelnou a dlouhodobou aktivitu.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • Příspěvek nelze čerpat, pokud se využije k úhradě karta Multisport.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 15. 12.
 • Pro získání příspěvku je nutné doložit doklad v hodnotě minimálně 1 500 Kč.
 • Přiložený doklad o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.
 • Při podání korespondenčně využijte vytištěné žádosti, nutno správně vyplnit a podepsat (žádost si stáhnete na odkaze níže).
 • Příspěvek obdržíte bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • On-line formulářem v aplikaci Moje VZP
 • Při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce.
 • Vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • Poštou VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • Přes datovou schránku fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q Více zde

 

Dospělí ve věku 18–65 let, kteří absolvovali preventivní screeningové vyšetření mohou žádat o příspěvek 1000 Kč ročně

 

Zákazníci mohou získat příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu dlouhodobého charakteru nebo regeneraci v síti Saunia:

 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně
 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“

 

Může žádat zákazník, který prodělal některé z preventivních vyšetření, konkrétně tedy kolorektálního screeningu, screeningu děložního hrdla, mamografického screeningu nebo screeningu plic, a to v posledních 24 měsících před datem podání žádosti.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • Příspěvek nelze čerpat, pokud se využije k úhradě karta Multisport.
 • O příspěvek je možno žádat pouze online prostřednictvím aplikace Moje VZP.
 • Nutné, aby doklad o úhradě aktivity proběhl od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023
 • Podmínka je, že dané screeningové vyšetření je uvedeno v evidenci pacienta, až potom umožní aplikace podání žádosti (nemocnice mají na evidenci až 3. měsíce).
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 15. 12.
 • Příspěvek obdržíte bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • On-line formulářem v aplikaci Moje VZP

 

Je nutné předložit doklad o zaplacení rehabilitační aktivity s datem uhrazení od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023. Více zde

 

Aktivní dárci krve mohou využít v našich pobočkách sítě Saunia příspěvek 2000 Kč ročně

 

Dárci mohou po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru mohou v roce 2023 čerpat 2 000 Kč.

 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně
 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“
 • Podmínka: příspěvky lze čerpat postupně.

 

Neaktivní dárci krve mohou využít v našich pobočkách sítě Saunia 500 Kč ročně

 

Neaktivní dárci po předložení pamětního listu ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života) 500 Kč na:

 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně
 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“
 • Podmínka: příspěvky lze čerpat pouze jednorázově.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Během jednoho kalendářního roku nelze kombinovat příspěvky pro aktivní a neaktivní dárce.
 • Při podání žádosti nesmí být u aktivního dárce evidovaná přeregistrace k jiné pojišťovně.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • Neaktivní dárci musí doložit kopii pamětního listu a ocenění.
 • Aktivní dárci musí doložit potvrzení o bezplatných odběrech nebo legitimaci dárce.
 • Příspěvek nelze čerpat, pokud se využije k úhradě karta Multisport.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 15. 12.
 • Přiložený doklad o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.
 • Při podání korespondenčně využijte vytištěné žádosti, nutno správně vyplnit a podepsat (žádost si stáhnete na odkaze níže).
 • Příspěvek obdržíte bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • On-line formulářem v aplikaci Moje VZP
 • Při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce.
 • Vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • Poštou VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • Přes datovou schránku fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q Více zde

blank

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 • Kondiční plavání – využití pro ženy, muže a dárce
 • Regenerace a otužování v sauně – pouze pro dárce

 
Dospělí ve věku 18+ příspěvek 700 Kč ročně na plávaní v Saunia Thermal Resort
 

Zákazníci mohou získat příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu dlouhodobého charakteru v Saunia Thermal Resort:

 • Příspěvek na plavání

Uplatnění příspěvku lze pouze, pokud se jedná o pravidelnou a opakovanou aktivitu. 
 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 31. 12.
 • Pro získání příspěvku je nutné doložit doklad v hodnotě minimálně 1 500 Kč, tuto částku je možné složit z několika dokladů.
 • Přiložené doklady o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti. 
 • Doklady musí být vystaveny v kalendářním roce, v kterém se o příspěvek žádá.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • Prostřednictvím mobilní aplikace “Zdraví v mobilu” (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním).
 • Elektronicky – prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů).
 • Osobně – při návštěvě pobočky.
 • Prostřednictvím vlastní datové schránky.
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou. Více zde

 
Dárci krve nebo kostní dřeně mohou využít v našich pobočkách sítě Saunia příspěvek 6000 Kč ročně
 

Příspěvky lze čerpat:

 • Příspěvek na plavání
 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně

 
Je možno čerpat příspěvek za jednotlivé vstupy, tak i za permanentku.
 

Příspěvky platí pro dárce:

 • Příspěvek pro nového dárce – 1000 Kč
 • Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského – 500 Kč
 • Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského – 1000 Kč
 • Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského – 1500 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 3. třídy – 2000 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 2. třídy – 2500 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 1. třídy – 3000 Kč
 • Plaketa kříž ČČK Dar krve – 3500 Kč
 • Dárci kostní dřeně – 6000 Kč
 • Program Kapka – 500 Kč Více zde

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 31. 12.
 • Pro získání příspěvku je nutné doložit doklad v hodnotě minimálně 1 500 Kč, tuto částku je možné složit z několika dokladů.
 • Přiložené doklady o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti. 
 • Doklady musí být vystaveny v kalendářním roce, v kterém se o příspěvek žádá.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • Prostřednictvím mobilní aplikace “Zdraví v mobilu” (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním).
 • Elektronicky – prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů).
 • Osobně – při návštěvě pobočky.
 • Prostřednictvím vlastní datové schránky.
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou.Více zde

blank

Vojenská zdravotní pojišťovna

 

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 • Kondiční plavání – využití pro děti, ženy, muže, děti a dárce
 • Regenerace a otužování v sauně – využití pro děti, ženy, muže a dárce

 
Děti ve věku do 18 let příspěvek 500 Kč ročně na plavání nebo 1000 Kč na regeneraci v sauně. Je možné čerpat oba příspěvky.
 
Dospělí ve věku 18+ příspěvek 500 Kč ročně na plavání nebo 500 Kč na regeneraci v sauně. Je možné čerpat oba příspěvky.
 
Uplatnění příspěvku lze pouze, pokud se jedná o pravidelnou a opakovanou aktivitu. 

 • Příspěvek na plavání
 • Regenerace a otužování v sauně

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • V kalendářním roce je možno čerpat 3 různé příspěvky.
 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 31. 12.
 • Přiložené doklady o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklady musí být vystaveny v kalendářním roce, v kterém se o příspěvek žádá.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • Elektronického formuláře na Klientském portálu VoZP s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF.
 • Mobilní aplikace Zdraví na klik s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (aplikace umožňuje doklad nafotit a převést do PDF).
 • Papírové žádosti, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku. 
 • Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, stejně jako za jiné osoby svěřené zákonnému zástupci do péče.
 • Pozor, žádost o příspěvek nelze zaslat e-mailem. Více zde

Co vám nesmí uniknout

blank
blank
blank
blank
blank

Kontakt

Adresa

Thermal Resort
Ivana Petroviče Pavlova 2001/11
Karlovy Vary 360 01

Otevírací doba

Po–Ne
09:00 – 23:00

 

Souřadnice
50.2290103N,12.8785742E

Kontaktní údaje

tel: +420 733 153 583
e-mail: thermal@saunia.cz

blank

Jak se k nám dostanete

 • 1

  Jedete k nám autem

  Využijte parkoviště hotelu Thermal, adresa: Ivana Petroviče Pavlova 2001/11, Karlovy Vary. Projdete hotelovou recepcí do prvního patra a průchodem k bazénovému výtahu. Vezměte parkovací lístek sebou a vyžádejte si slevu 20 Kč na hodinu parkování.

  Nebo „NON-STOP“ parkoviště Západní 1499, Karlovy Vary, Vydáte se do centra a hotelu Thermal. Dále přes recepci hotelu a pomocí bazénového výtahu se dostanete na recepci bazénu.

 • 2

  Jedete k nám veřejnou dopravou

  Využijte stanici autobusů Terminál nebo vlakové Dolní Nádraží Karlovy Vary. Dále směr centrum do hotelu Thermal.